SERTIFIKATAI

ISO 9001

ISO sertifikatas – nepriklausomos trečiosios šalies įvertinimą atlikusios organizacijos pažymėjimas, patvirtinantis, kad organizacijos vadybos sistema atitinka ISO standarto reikalavimus.

Diegiant kokybės vadybos sistemą vadovaujamasi šiuo standartu: ISO 9001:2015 standartas.
Tai reikalavimai kokybės vadybos sistemai. 2015 metais išleista nauja standarto ISO 9001:2015 metų versija. Įmonės turės trijų metų periodą pereiti prie naujojo standarto versijos.

Mūsų konsultantai padės Jums suprasti šių tarptautinių ISO standartų reikalavimus bei sėkmingai įdiegti kokybės vadybos sistemą savo įmonėje.

ISO 14001

ISO 14001 sertifikatas – aplinkos vadybos sistemą vykdomas nepriklausomas trečios šalies sertifikavimas pagal 14001:2015 standartą.

Žinomiausias ISO 14000 serijos standartas yra ISO 14001, pateikiantis pagrindines normas, kurias organizacijos taiko norėdamos sukurti ir įgyvendinti veiksmingą aplinkos apsaugos vadybos sistemą.
Vadybos sistemos sertifikavimas – tai objektyvus nepriklausomų ekspertų organizacijos (sertifikavimo įstaigos) atliekamas įvertinimas ir patvirtinimas, kad įmonėje įdiegta ir veikia vadybos sistema, atitinkanti ISO standarto reikalavimus.

Mes pilnai parengiame įmonę ir paruošiame vadybos sistemą sertifikavimui, tačiau išlaikant nešališkumą ir objektyvumą, sertifikavimą atlieka ir sertifikatus išduoda nepriklausomos (trečios šalies) sertifikuojančios organizacijos

0HSAS 18001

BS OHSAS 18001 standartas (Darbuotojų saugos ir sveikatos vadybos sistemos. Reikalavimai)
Sertifikatas įrodo, kad jūsų organizacijos darbuotojų saugos ir sveikatos vadybos sistema patikrinta pagal geriausios praktikos standartą ir atitinka jo reikalavimus. Trečios šalies sertifikavimo/registravimo įstaigos išduotas sertifikatas parodo darbuotojams ir kitoms suinteresuotoms šalims, kad jūsų organizacija aktyviai prižiūri darbininkų saugą ir sveikatą.

Įgyvendinus reikalavimus darbuotojų saugos ir sveikatos (DSS) vadybos sistemai, organizacijos gali valdyti DSS rizikos veiksnius ir nuolat gerinti savo DSS sistemą.

Isolitos konsultantai padės Jums sėkmingai įdiegti DSS vadybos sistemą pagal BS OHSAS 18001 standarto reikalavimus.

KLAUSKITE

Aš ne robotas